Вижте къде могат да се изхвърлят отпадъците от строителни обекти

Пазарджик — 14 март, 2018 в 06:45 часа.

След въвеждането в експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва девет общини от област Пазарджик, в Пазарджик няма обособена площадка за строителни отпадъци, която да е собственост на общината.
Съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците: „Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този закон.”
Фирмите, предоставящи специализирани площадки за събиране, третиране /рециклиране/ и оползотворяване на строителни отпадъци, са обособени според Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., дв, бр. 81 от 17.09.2004 г.).
Фирмите, отговарящи на изискванията, с обособени такива площадки, находящи се на територията на общините Пазарджик и Пловдив са, както следва:
1./ „АЛЕКСА-69” ЕООД, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” 89, МОЛ: Валентин Кирилов Василев. Телефонът за връзка:0896 616 616. Площадката се намира в Главиница.
2/. „ВИС СТРОЙ 1″ЕООД с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;
МОЛ: Ивайло Николов Тошев. Телефоните за връзка са 0888 347 444; 0884 874 787.
Площадката се намира на 9 –ти км, на пътя между Пловдив и Пазарджик.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка