Девет съветника поискаха местен референдум по въпроса за заема

Пазарджик — 26 април, 2017 в 17:21 часа.

Девет пазарджишки общински съветника поискаха да се организира местен референдум по въпроса за поемането от Община Пазарджик на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит до 2027 година. Точката за кредита трябва да се разгледа на утрешната сесия на общинските съветници. Според мотивите на Чавдар Чавдаров, Благо Петров, Благо Солов, Албена Кантарджиева, Малина Консулова – Златева, Руди Синапов, Атанас Шопов, Ангел Минков и Евтим Янев предложеният от общинска администрация проект не е съобразен с финансовите възможности на общината. Дълг в такъв размер ще изправи общината пред изключителни трудности през следващите години. Заради липсващия финансов ресурс и практически изчерпания потенциал за продажба на общинско имущество ще бъде невъзможно да се извършват неотложни капиталови плащания. Поемането на дълг до 2027 година ще тежи на следващите общински администрации. Според вносителите дългият срок изисква да се чуе мнението на голям брой съграждани, а не колкото на проведеното формално обществено обсъждане. Вносителите предлагат на колегите си общински съветници да вземат решение за провеждането на местен референдум, като по този начин ще се вземе мнението на максимален кръг жители на общината.
Според тях, въпросът трябва да гласи: Съгласни ли сте Община Пазарджик да поеме дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит в размер на 11 милиона лева – за рефинансиране на облигационна емисия на Община Пазарджик с остатъчен размер 2 812 500 евро и финансиране на кредит поет от Уникредит Булбанк в остатъчен размер 5 431 490 лева.
Вносителите предлагат да се предвиди финансов ресурс за провеждане на референдума, като разяснителната кампания се организира от общинска администрация.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка