Е. Янев: Бюджетите формират финансова дупка, която се увеличава

Пазарджик — 29 декември, 2015 в 08:42 часа.

От изминалите години с управлението на настоящата администрация на Община Пазарджик резултатите от направените актуализации и след това отчети на собствените бюджетни приходи в бюджета на общината са показателни със стремежа на администрацията да узакони направените разходи с надути стойности на актуализираният бюджет , които при представяне на отчета естествено формират финансова дупка за следващата година , която расте прогресивно . Пример за това са данните по години от приетите проекти за актуализация и резултатите на последващите отчети на собствените бюджетни приходи на общината , формирани от данъци , такси , продажба на общинско имущество и концесии .

– 2009 г.- актуализация 21 460 750 лв. отчет 17 309 129 лв.
– 2010 г.- актуализация 20 137 794 лв. отчет 17 863 106 лв.
– 2011 г.- актуализация 20 380 650 лв. отчет 17 757 363 лв.
– 2012 г.- актуализация 20 257 504 лв. отчет 18 545 789 лв.
– 2013 г.- актуализация 22 613 971 лв. отчет 19 359 463 лв.
– 2014 г.- актуализация 25 358 358 лв. отчет 22 804 151 лв.
– 2015 г.- актуализация 22 103 246 лв. очакван отчет 18 000 000 лв.

Мисля ,че е крайно време надуването на този балон да бъде преустановено. И ако общинските съветници са в този общински съвет , за да работят за благоденствието на общината ,те непременно би трябвало да вникнат в логиката на цифрите и да поставят въпроса за истинското състояние на финансите на общината. Повод за много въпроси са и методите за извършване на планирането при предлагането на проект на бюджета ,което планиране например води в завишаване на направените капиталови разходи по приложение № 4 от 2 920 551 лв. по план на бюджета за 2015 г. приет в началото на годината през 4 112 526 лв. по актуализация на бюджета м. юни 2015 г. та до сумата 4 882 749 лв. в предложеният за разглеждане на 29.12.2015 г. проект на актуализация , както и на отпадане на предвидени за изпълнение обекти и добавянето на нови. Много неща още могат да се обсъждат и коментират , но смятам ,че най – важното за бъдещето на общината е коренна промяна в съставянето и изпълнението на бюджета , в неговата публичност, целесъобразност и ефективност.

Евтим Янев – общински съветникЕтикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка