Кметът Тодор Попов за десети път внася въпроса с минералната баня в ОбС

Пазарджик — 6 октомври, 2009 в 11:46 часа.

На следващото заседание на ОбС съвет отново ще бъде гласувано предложението на кмета Тодор Попов за преобразуването на имота на минералната баня от публична в частна общинска собственост. Идеята е амортизираната сграда да бъде модернизирана в съвременен СПА-център . Две фирми, които пазят анонимността си, са проявили желание за съвместен проект с община Пазарджик, ангажирайки се да построят баня в ромския квартал “Изток” . Аргументите на кметската администрация за промяната на статута са, че съоръжението е амортизирано и се  руши. С предоставянето на терена от 3 653 кв.м. на инвеститор, Пазарджик ще получи обезщетение в зали с обща площ от 2 х. кв. м, е записано в проекторешението, което чака одобрение. “Ако гласуването и този път не мине, забравям за банята , но ще назова поименно противниците на тази идея.”, заяви на пресконференция кмета Тодор Попов. Според него съветниците от БСП и ГЕРБ отхвърлят проекта за банята, поради лично отношение към него. Попов отрече популярните TV- имена Иван и Андрей да са посредници в преговорите между общината и евентуалните посредници.”Тук въображението на противниците ми надхвърли всякакви граници на патологичното въображение”, коментира Попов. Той отрече да има личен интерес в проекта-Банята и ще настоява да чуе всички аргументи против модернизирането на сградата.Етикети:

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка