Конкурс си поставя за цел да задържи учениците в час

Пазарджик — 11 октомври, 2017 в 15:56 часа.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пазарджик обявяви конкурс „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”. Инициативата цели превенция на отпадането от училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, показване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции. По повод Деня на толерантността – 16 ноември, ще бъде излъчен първият „Клас на месеца”.
В конкурса могат да участват учениците от 1 до 12 клас от всички училища на територията на Община Пазарджик. Всяко училище може да излъчи по един клас всеки месец от съответната възрастова група – начален курс, среден курс, горен курс. Срокът за подаването на информацията в МКБППМН е до 5-то число на следващия месец.
Номинациите ще бъдат оценявани по следните критерии:
- Толерантност, взаимопомощ и сплотеност на класа /определя се с точки от 1 до 10/.
- Успех на класа /определя се с точки от 1 до 10/.
- Редовно посещаване на учебните занятия /определя се с точки от 1 до 10/.
- Дисциплина /определя се с точки от 1 до 10/.
- Активност на класа и нови идеи /определя се с точки от 1 до 10/.
- Постижения на класа /посочват се за месеца/.
- Поддържане и опазване на материалната база /определя се с точки от 1 до 10/.
Победителите ще получат грамота и плакет. А в края на учебната година МКБППМН към Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса – ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ и ще излъчи „Клас на годината”.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка