На 8 април е общественото обсъждане на отчета на бюджета

Пазарджик — 28 март, 2016 в 10:33 часа.

През месец април на сесия ще бъде приет отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на община Пазарджик за 2015 година. Това ще стане след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации. Общественото обсъждане ще се проведе на 8 април в Пленарна зала на община Пазарджик.

На сайтовете на общинския съвет и общината в Интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Можете да изпращате мнения, предложения и становища на електрона поща: dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка