Общината е проверила 89 изоставени коли, 18 вече са преместени

Пазарджик — 11 юли, 2018 в 11:27 часа.

От началото на годината общината е извършила 89 проверки по сигнали за излезли от употреба МПС (ИУМПС) на територията на Община Пазарджик. В резултат от извършените проверки принудително са преместени 18 автомобила. Към този момент 8 коли са в процедура за преместване. На 63 автомобила са поставени предупредителни стикери и са били доброволно преместени от собствениците.
Във връзка с нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства в гр. Пазарджик, изоставени от собствениците им по тротоари, улици, площади, междублокови пространства и други площи – общинска собственост, с цел освобождаването на неправомерно заетите площи и третирането на изоставените МПС в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства – приета с ПМС № 11/15.01.2013год. и на основание чл. 44, ал.1, т.1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с Решение №147/30.07.2014г., взето с протокол № 9 на Общински съвет Пазарджик и със Заповед на Кмета на Община Пазарджик е създадена комисия от общински служители и служители на ОД МВР – Пазарджик и РУ Пазарджик. В Община Пазарджик дейността по Глава IX от Наредбата : «Управление на излезли от употреба МПС» /ИУМПС/ е възложена на БМ «Паркинги и охрана».Етикети: , , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка