Общината изпраща съобщения за дължимите данъци и такси

Пазарджик — 9 февруари, 2016 в 16:28 часа.

До края на тази седмица ще бъдат изпратени 82 226 съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси (ДНИ, ДПС, ТБО и Патентен данък) и сроковете за тяхното плащане на физически (79 607) и юридически (2 619) лица. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатени задължения за минали години, начислените лихви и глоби, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.
Отстъпка от 5 % ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2016 година до 3 май включително. Касите на отдел „Местни данъци и такси“ ще работят от 8.30 до 18.30 часа, без прекъсване.
Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през Интернет, по дефиниран от Община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.
Припомняме, че до 30-ти март е в сила и обявената с Решение на ОбС – Пазарджик данъчна ваканция. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период.Етикети: , , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка