Общината създава авариен отряд от социално слаби

Пазарджик — 6 октомври, 2009 в 12:07 часа.

94 социално слаби ще бъдат назначени на 4 часов работен ден към община Пазарджик, които ще участват в отстраняването на възникнали аварии, следствие обилен снеговалеж и наводнения. Наетите ще са по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Аварийните работници ще получават по 1,42 лв на час. Програмата ще стартира от 15.10.т.г и ще продължи до края на декември. В случай, че не възникнат аварии, работниците ще поддържат градинките и общинските терени в крайните квартали на Пазарджик. “Ще има подбор, тъй като ще държа да бъдат назначени хора с утвърдени трудови навици”, коментира кметът Попов. Той се надява програмата да продължи да съществува и след приключването на годината. Решението за това ще се чака от социалното министерство.
Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка