Община Пазарджик ще разполага с над 71 млн. лева през 2018г.

Пазарджик — 10 януари, 2018 в 07:40 часа.

Общата рамка на бюджета на Община Пазарджик за 2018 г. е в размер на 71 413 235 лв., в т.ч. бюджет за държавни дейности – 46 383 896 лв., бюджет за дофинансиране на държавни дейности – 965 000 лв., бюджет за местни дейности - 24 064 339 лв., съобщи кметът на общината на първата за годината пресконференция.
Общо бюджетът за 2018 год. е увеличен с 9 592 466 лв. спрямо първоначалния план на бюджета през 2017 год. – 61 819 769 лв.
Държавните дейности за текущата година са увеличени в сравнение с първоначалния бюджет на предходната година със 9 322 765 лв., от които субсидия от държавния бюджет за държавни дейности с 5 164 202 лв. Предвидено е първоначалният бюджет да бъде увеличен със сумата от 4 158 563 лв. взета взаимообразно през предходните години за финансиране на местни дейности.
Бюджета за местни дейности е с 270 701 лв. повече от 2017 год.
Това следва от:
- Увеличение на собствените приходи – 333 211 лв.
- Изравнителна субсидия от ЦБ за местни дейности – 2 700 лв.
- От целева за капиталови разходи – 401 800 лв.
- Възстановяване на взаимообазно взети от ДД заем (- 4 158 563) лв.
- Възстановяване на взетия взаимообразно заем по § 78 (-130 000) лв.
- Намаление на вноската по чл.60 и чл.64 от ЗУО 456 696 лв.
- Увеличение произтичащо от разсрочено главнично плащане по рефинансирана облигационна емисия - 1 833 591 лв.
- Увеличена наличност в местните дейности от целеви средства 1 431 266 лв.
- Непланиран трансфер между бюджети - 100 000 лв.
В поименния списък на разходите за финансиране на инвестиции за 2018 година – с целеви средства от държавния бюджет ще се финансира за доплащане на дейности по Регионалното депо – 731 266 лева, изграждането на пешеходен мост над река Марица между Острова и Зоната на здравето – 700 000 лева и изграждане на игрище в спортен комплекс на стадион „Георги Бенковски“ на цена 600 000 лева.
Общественото обсъждане на проекта за бюджет е на 12 януари, след което ще бъде представен в Общински съвет.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка