Позиция на АБВ относно предложение за продажба на общинско жилище на Н. Зайчев

Пазарджик — 27 май, 2016 в 06:33 часа.

Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател на Общински съвет Пазарджик, уважаеми господа общински съветници, скъпи съграждани, Искаме да изложим позицията на ПП АБВ-Пазарджик по един важен за нас въпрос.
На заседание на Комисията по общинска собственост от 25.05.2016 г. бе внесено предложение за продажба на общински жилища 3 броя на крайно нуждаещи се граждани, които до сега са ползвали под наем предоставените им от общината апартаменти. По този начин ще се решат трайно жилищните им проблеми. След внимателно прочитане на така направеното предложение от кмета Тодор Попов с изненада откриваме, че иск за закупуване на такова жилище има и от действащият кмет на община Пещера- Николай Йорданов Зайчев.
Искаме да попитаме като кмет на община Пещера, г-н Зайчев как попада в групата на тези, които трайно ще им се решат жилищните проблеми и то със закупуването на общински апартамент на цена по данъчна оценка в гр. Пазарджик?
Представени ли са необходимите документи, за семейно и материално положение и имотно състояние?
Не е ли подигравка с всички социално слаби и наистина нуждаещи се от жилище пазарджиклии?
По какъв критерии г-н Зайчев е избран да закупи този апартамент на толкова ниска цена?
Пазарджик квартал на Пещера ли е?
Изхождайки от това, че сме социално ангажирана политическа партия и следвайки моралните ценности за прозрачност и добро управление се обявяваме против отдаването на възможност за закупуване на общински апартамент за решаване жилищните нужди на кмета на община Пещера, или на който и да е друг кмет на община.
Предлагаме този апартамент да се предостави наистина на нуждаещи се граждани на община Пазарджик. Приканваме г-н Николай Зайчев да се откаже от това си свое искане и да затвърди с акта си моралните ценности за европейско развитие на България , които изповядва.

Общински съвет на
ПП АБВ- ПазарджикЕтикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка