Пощите разширяват дейността си по плащане на местните данъци и такси

Пазарджик — 13 февруари, 2015 в 12:22 часа.

„Български пощи” ЕАД увеличава ефективността на мрежата си чрез разширяване на дейностите по плащане на данъци и такси от данъчно задължените лица. Дружеството увеличава броя на пощенските станции в които ще могат да се плащат местни данъци и такси от данъчно задължени лица. Към 3 февруари 2015 г. те са 568 за 45 общини. От февруари тази година, освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, в пощенските офиси ще се инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения. За целта е достатъчно да се съобщи на пощенския служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице. В момента услугата се предлага в определени пощенски станции на територията на град София, София област, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Благоевград, Кюстендил, Враца и Кърджали.
Услугата се развива динамично и в близко време, с цел улесняване на гражданите, ще бъде възможно „дистанционно„ плащане на данъци за цялата страна. От едно населено място ще може да се плащат данъци и за друго населено място. Крайната цел е поетапно в 2490 пощенски станции да се инкасират суми за над 260 общини в цялата страна.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка