Проведе се общественото обсъждане на бюджета за следващата година

Пазарджик — 30 ноември, 2015 в 13:30 часа.


При неголям интерес на граждани /за поредна година/ в Пленарна зала на община Пазарджик се проведе публичното обсъждане на бюджета за следващата година. В залата присъстваха най – вече общински съветници, служители на администрацията, няколко журналисти и 5-6 граждани. Добре е община Пазарджик да помисли и вземе решение обсъждания от този род да се провеждат в по удобно за гражданите време. Очаквано най – голям интерес предизвика въпроса за отклонените от общината средства от държавно делегираните дейности. По тази тема въпроси зададоха общинските съветници Евтим Янев и Благо Солов. Коректно сме описали всичко, каквито са и изискванията на финансовото министерство, лаконично отговори Георги Гайдаров като не бе в състояние конкретно да отговори от коя дейност, колко пари са отклонени. Той не можа да даде гаранции, че тази практика няма да продължи и през следващата година. Според дадената от него информация, парите са основно от секторите образование и здравеопазване. Парите са били използвани за финансиране на местни дейности. Лошото в случая е, че размерът на тези отклонени средства се увеличава всяка година, за да достигнат към този момент малко над 3 млн. лева. В проекта за бюджет са включени и увеличените средства, който ще влязат в общинската хазна, благодарение на увеличените данък сгради и данък върху моторните превозни средства. Ако това увеличение не се приеме от общинските съветници ще се направи пропорционална редукция на дейностите в различните сфери, категоричен бе финансистът на общината. Пак според него, общината е подписала споразумения с фирмите, които спечелиха сделките с имотите, които бяха върнати от съда. Спазваме споразуменията и изплащаме необходимите суми по тях, подчерта Гайдаров.
Отношение по проекта за бюджет изказа и Костадин Деянов, който каза, че не вижда в документа исканите от него и много граждани „зелени политики“. Не са заложени средства, които трябва да направят възможно изграждането на ограда и охрана на сметището, което да ограничава достъпът на хора в него. Не са осигурени средства, с които да се започне рекултивация на сметището. Няма средства за изграждането и поддържането на велоалеи. Той поиска от администрацията да помисли и за изграждането на такива до селата Мокрище и Ивайло.
По време на обсъждането сериозно внимание се обърна и на въпроса за взиманията, които има общината. Шефът на отдел местни данъци и такси Минко Минков разказа за трудностите, които общината има в това направление. Той каза, че общината има да взема 7 338 413 лева, от които вероятно ще вземе около 5 млн. лева.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка