След час консултации, решиха състава на постоянните комисии

Пазарджик — 26 ноември, 2015 в 18:47 часа.

Близо час за консултации по време на сесията бяха необходими на няколко съветника, които се оттеглиха за да направят необходимото този общински съвет да има постоянни комисии. След като по време на дебатите по правилника стана ясно, че няма твърдо мнозинство, а в документа бе гласувано, че ще има десет постоянни комисии въпросът с техния състав придоби изключително значение.
Най – важната комисия, тази по законност ще има 9 члена. След гласуването стана ясно, че неин председател ще бъде Стоян Парпулов, а заместник Александър Шопов. Комисията по финанси също ще има 9 члена. Неин председател ще бъде Тодор Тодоров, а негов заместник Нишан Бъздигян. Председател на комисията по екология ще бъде Десислава Тодорова, а Чавдар Чавдаров ще бъде неин заместник. Единствената комисия, в която ГЕРБ ще има председател е тази на здравеопазване и социална политика. Там председател ще бъде Радка Кежева, а Албена Кантарджиева е заместник- председател. За председател на комисията по образование и наука бе избран Цанко Бангьозов, негов заместник е Борис Димитров. Таня Димитрова стана председател на комисията по култура, а Христо Бързев неин заместник. Новосформираната комисия по жалби на гражданите и предотвратяване на конфликт на интереси ще се председателства от Благо Петров, Венелина Георгиева ще бъде зам. – председател. Димитър Петков ще бъде председател на комисията за местно самоуправление, ред и сигурност. Заместник ще бъде Лидия Панайотова. Комисията по устройство на територията и общинска собственост ще бъде управлявана Румен Димитров, негов заместник е Антон Николов. Новата комисия, която ще контролира изпълнението на решенията на общински съвет ще бъде председателствана от Александър Кобаков, негов заместник ще бъде Малина Златева.
При така сформираните комисии „Коалиция Тодор Попов за Пазарджик“ ще има пет председатели на постоянни комисии, БСП двама, по един АТАКА, ГЕРБ и Съюз за Пазарджик НФСБ – НС.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка