Стартира новата кампания за плащане на местни данъци и такси

Пазарджик — 10 януари, 2018 в 16:06 часа.

От 15 януари в община Пазарджик стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси ( данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци).
Касите на отдел „Местни данъци и такси“ ще работят от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване.
Отстъпка от 5 % ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2018 година до 30 април 2018 година.
До края на месец февруари данъчно задължените физически и юридически лица от община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъдат включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.
Припомняме, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка