Тодор Гроздев стана Координатор на годината на ПДИ

Пазарджик — 27 февруари, 2017 в 11:56 часа.

Три дела за отказ на достъп до обществена информация със замесени институции от Пазарджишка област са водени с правното съдействие на Програма „Достъп до информация” (ПДИ). Това стана ясно от представения през почивните дни в хотел „Хемус” годишен отчетен доклад от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева. Едното е срещу мълчаливия отказ на ГД „Изпълнение на наказанията” срещу искане на информация относно проверка, по време на която е хваната да спи цяла смяна надзиратели на пазарджишкия затвор. Другите две са срещу мълчалив отказ на община Белово и на общинското „ВиК-Белово” ЕООД да предоставят информация относно общите условия на дружеството, въз основа на което се калкулират неправомерно незаконни такси на потребителите, както и препоръките, които КЕВР е отправило към общинската фирма, за да „влезе в час”. И трите дела са водени от координатора на Програмата за Пазарджик Тодор Гроздев. На специална церемония сега той бе обявен за Координатор на 2016 година на Програма „Достъп до информация” и получи почетна грамотна и премия. Наградата му бе присъдена на базата на публикациите му в месечния бюлетин на ПДИ, част от които са засегнали и въпросните скандални казуси, отразени в пазарджишкия вестник „Знаме”.
През 2016 г. в 54 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип на Програмата е изготвил 17 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията. В периода са постановени 81 съдебни акта (решения – 68 и определения – 13) по дела, водени с подкрепата на ПДИ като в 55 случая (68%) съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 20 (25 %) случая в полза на администрацията. В 6 (7%) случая съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.
Систематизирането на съдебната практика по ЗДОИ се прави непрекъснато, като един път месечно се подготвя преглед на развитието на съдебните дела като публикация в месечния бюлетин на ПДИ.
Правният екип на ПДИ по традиция оказва правна помощ на граждани,
неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. През 2016 г. юристите на Програмата са подготвили общо 66 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (23 – по случаи на граждани, 18 – на НПО, 25 – на журналисти). През 2016 г. правният екип на ПДИ е изготвил 49 жалби, от които 40 са първоинстанционни (от тях 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация, а тези срещу мълчалив отказ са 13).Етикети: , , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка