Поклонението на вр. Велийца в снимки

771
Снимки: Димитър Шулев