Поклонението на вр. Велийца в снимки

462
Снимки: Димитър Шулев