Поклонението на вр. Велийца в снимки

833
Снимки: Димитър Шулев