Поклонението на вр. Велийца в снимки

714
Снимки: Димитър Шулев