Поклонението на вр. Велийца в снимки

855
Снимки: Димитър Шулев