Снимки от проведено пожаро – тактическо учение в Панагюрище

335