Таг: Синдикат „Образование“

Обръщение от социалните партньори, членове на отрасловия съвет в системата на...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ, Пред прага на новата учебна година някой грубо се опитва да нахлуе в сакралното пространство на родното училище, размахвайки измислени внушения...

Юл. Петров: За извънредния труд при учителите

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ участва в кампанията на конфедерацията за ограничаване на сумираното изчисляване на работното време на европейско ниво и за ограничаване...

Взаимодействие между семейство и училище – традиции и съвременност, или лобизъм...

В българската образователна история имаме здрави традиции на сътрудничеството между родителя и учителя, между настоятелството и училището, и познанията за тях биха могли да...

Възпитанието – вчера и днес

За възпитанието винаги говорим с повишен патос и го канонизираме като светец на образованието и успехите. И в говоренето, с малки изключения, няма разлика...

Синдикат осъжда начин на поднасяне на историческата информация

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ отрича начина, по който някои преподаватели са обучавали учителите по история и цивилизация на поредното обучение по програма "Квалификация"...

Декларация в защита на българския учител

Уважаеми политици, Уважаеми дами и господа народни представители и общинари, Скъпо българско общество, През последните години в България се наблюдава тревожна тенденция - задълбочаване на отрицателното и...

За интеграцията на различните етноси

Интеграцията на различните етноси и специално на ромския етнос в българската образователната система е вид стратегическа политика, която е индикатор за това, дали българското...

Учителската професия – между агресията и отговорността

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ алармира с тревога за поредната медийна и обществена ескалация на обвинения към българските учители по повод на лавинообразно нарастващата ...

Синдикат иска мандатност на училищните директори

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подготви и ще представи на X конгрес на КТ „Подкрепа“ на 09.02.2019г. резолюция за българското образование: „Изграждане на образователни...

Национална програма за рехабилитация на педагогическите специалисти – закъсняла необходимост

Синдикат „Образование“, под егидата на КТ „Подкрепа“, инициира серия от дейности за ситуиране на „Програма за рехабилитации на педагогическите специалисти“. МОН заявява готовност за...