Позиция: Необходими са отговори, преди да увеличим данък сгради

Анализи и Интервюта — 23 ноември, 2015 в 14:08 часа.

По повод предложението на общинската администрация за повишаване
стойността на данък сгради за жителите на Община Пазарджик

Хубави неща се правят от можещи хора с много мисъл, но за съжаление и с необходимост от доста средства. Следователно ако имаме желание да живеем в подредена и чиста околна среда и увереност, че собствените ни средства ще се разходват прозрачно, целесъобразно и ефективно би следвало да заплатим и повече от това, което до момента плащаме. Затова преди да поиска увеличение на налозите за жителите на Общината общинската администрация трябва да отговори на доста въпроси, част от които поставям сега и надявам се те да бъдат допълнени от живеещите в Община Пазарджик .

1. Каква е сумата от несъбрани налози за предходните години и какво е предприето за събирането им.
2. Каква е данъчната оценка на жилищата по райони и населени места и съобразно данъчните им оценки какъв е целият налога за данък сгради , който Община Пазарджик трябва да събира всяка година .
3. Колко са превозните средства в общината и какъв е максималният налог за годината при условие ,че се заплаща на 100 %
4. Кои са конкретните мероприятия , които предстои в предложеният за обсъждане бюджет за 2016 г. да се финансират с предвидените за събиране в бъдещият бюджет в повече 1 225 000 лв. от увеличението на данък сгради и
данък превозни средства
5. Какви мерки предприема общинската администрация по отношение на недекларирани , но обитавани сгради , колко са те и какъв е резерва за приходите от данък сгради за общината ако се обхванат всички постройки , независимо от статута им.
6. Ще предложи ли общинската администрация намаление на такса смет за жителите на Общината , който както е видно от приложената таблица е един от най високите за страната ако това е аргумент за повишаване на данък сгради.

Приложение : Сравнитерлна таблица за данъци и такси на обшини ,областни
центрове и извлечение от ЗМДТ

Искрено се надявам, да упражнят правото си на присъствие и участие в разискванията на повече мислещи жители на Общината на предстоящото обсъждане на предложението за бюджета за 2016 г. , което ще се състои на 30.11.2015 г. от 11 часа в пленарна зала на Община Пазарджик

Чл. 6. (1) Коефициентът за местоположение (Км) се определя по таблица № 3 или 4 и местонахождението на сградата:
1. по таблица № 3 се определя коефициентът за местоположение за всички сгради, с изключение на производствените и селскостопанските; когато не са определени зоните в населеното място и/или категориите на вилните зони, се прилагат коефициентите от колони 7 и 10;

Таблица № 3
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Категория Зона В строит. граници Извън строит. граници Вилна зона

I II III IV V I кат. II кат.
София 93,6 74,9 63,2 42,1 28,1 25,7 23,4 65,5 37,4
Варна 88,9 70,2 56,2 42,1 28,1 25,7 23,4 60,8 32,8
Бургас 67,9 58,5 51,5 35,1 23,4 21,1 18,7 51,5 23,4
Стара Загора 63,2 53,8 44,5 33,9 23,4 21,1 18,7 44,5 23,4
Пловдив 58,5 49,1 37,4 32,8 23,4 21,1 18,7 37,4 23,4
I, 1 група 49,1 37,4 30,4 23,4 21,1 18,7 16,4 28,1 21,1
I, 2 група 31,5 22,5 15,8 11,3 0,0 9,0 6,8 13,5 11,3
II категория 21,6 13,0 10,8 8,6 0,0 6,5 5,4 8,6 6,5
III категория 11,9 8,6 6,5 0,0 0,0 5,4 4,3 6,5 5,4
IV, V категория 6,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 3,2 5,4 4,3
VI, VII, VIII
категория 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,2 2,8 2,6

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Като населени места в I (първа) категория се групират следните населени места:
1. 1-ва група – Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Хасково, Шумен, Банско, Несебър, Созопол;
2. 2-ра група – Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Силистра, Смолян, Разград, Търговище, Ямбол, Айтос, Карнобат, Нова Загора, Севлиево, Харманли, Троян, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Радомир, Самоков, Казанлък, Раднево, Чирпан, Попово, Козлодуй, Кранево, Балчик, Бяла (област Варна), Велинград, Кюстендил, Сандански, Китен, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Хисаря, Царево.
Вижте сравнителната таблица за местни данъци и такси по общини към м. ноември 2015 – oblagane.jpg (1)

Общински съветник : инж. Евтим Янев

Ра1 е готова да публикува и други мнения по въпроса!Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка