Белово, Лесичово и Стрелча обезлюдяват най – бързо

Област Пазарджик — 11 юни, 2018 в 12:31 часа.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 804 души, съобщават от местната статистика.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 7.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.5‰, а в селата – минус 9.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.
През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 14.4‰, Кюстендил и
Монтана – по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.
Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-2.9‰), Сърница (-3.2‰) и Велинград (-3.9‰).
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово – минус 15.4‰, следвана от общините Лесичово (-15.0‰) и Стрелча (-14.5‰).
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 1 045 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.
През 2017 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали (5.7‰), София (столица) (2.7‰), Пловдив (2.5‰), Варна (2.4‰), Бургас (1.6‰) и Перник (1.4‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-10.3‰), Ямбол (-6.4‰) и Враца (-6.2‰).
За област Пазарджик този показател също е отрицателен – минус 4.0‰.
През 2017 г. заселилите се в област Пазарджик са с 640 повече в сравнение с 2016 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2017 г. са 3 262 души, като от тях 40.5% (1 322) са мъже и 59.5% (1 940) са жени.
През 2017 г. всички общини в областта имат отрицателен механичен прираст.
През 2017 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 1 370 души, или това е вътрешнообластната миграция.
През 2017 г. 990 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина.
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2017 г. 323 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка