Важна информация за работодателите от общините Пазарджик и Лесичово

Област Пазарджик — 6 август, 2018 в 13:21 часа.

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през АВГУСТ 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – 2686,70 лв.
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1794,63 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 1729.08 лв.;
Програми за обучение и заетост
• Програма „Помощ за пенсиониране” – 3781,08

• обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ – 1796,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пазарджик, както и на тел. както и на тел. 034/44-19-75Етикети:

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка