Вижте какво се случва ако оставите конете си без надзор в Пещера

Област Пазарджик — 15 ноември, 2017 в 11:56 часа.

Три свободно разхождащи се коня, без електронен транспондер-чип, са били умъртвени по хуманен начин от официалния ветеринарен лекар в Пещера и предадени на екарисаж. Други три коня с чип са били спрени по улиците на града и освободени след платена глоба от собствениците, съобщиха от Община Пещера.
При установяване на безстопанствено пуснати коне по улици, паркове и пътната мрежа на територията на гр. Пещера, животните се улавят и задържат, като се сигнализира незабавно официалният ветеринарен лекар, обясниха от общината. При наличие на идентификационен чип на конете, собственикът заплаща глоба от 100 лв. за кон и животните се освобождават. При липса на чип обаче конете се умъртвяват и се насочват в обект за обезвреждане на странични животински продукти /екарисаж/. Причината е, че за тези животни не може да се установи чия собственост са и какво е било здравословното им състояние.

Длъжностни лица на общинска администрация Пещера регулярно извършват проверки за спазване разпоредбите на общинската Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Пещера и Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни и птици.
Многократно от началото на годината собствениците на регистрирани селскостопански животни на територията на община Пещера са уведомявани, включително и на срещи с кмета Николай Зайчев, че се извършват проверки за свободното движение и паша на селскостопански животни по улици, паркове и пътната мрежа на неидентифицирани животни /коне без инжектиран електронен транспондер-чип, крави, кози и овце без ушни марки/.
Действията на Община Пещера спрямо безстопанствените коне дадоха повод на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Петко Митев да я посочи като добър пример за постигнати резултати със съдействието на официалния лекар и полицията и при строго прилагане на нормите на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка