Започва втори етап от изграждането на депото за отпадъци

Област Пазарджик — 9 ноември, 2016 в 07:21 часа.

Във връзка с дадената от МОСВ възможност на общините в страната да доизградят Регионалните си депа в Регионални системи за управление на отпадъците, Община Пазарджик получи покана за участие на регион Пазарджик в „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2014-2020”. Бенефициенти са общините от регион Пазарджик – Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Пазарджик, Ракитово и Септември. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 21 април следващата година, като максималният срок за изпълнение на проекта е 35 месеца, 30 от които за физическо изпълнение на дейностите по проекта.
Към настоящия момент Община Пазарджик реализира проект „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”. Обектът предстои да бъде въведен в експлоатация най-късно през пролетта на 2017 г.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка