Одобриха предложение за нова защитена местност край Батак

Област Пазарджик — 11 октомври, 2017 в 12:14 часа.

Експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ – Пазарджик одобри предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН за обявяване на защитена местност „Храстовиден очиболец” за опазване на растителния вид храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) в землището на Батак. Защитената територия ще опазва единственото находище на вида в България.
В състава на комисията участваха експерти от РИОСВ – Пазарджик и представители на Областната служба „Земеделие“, Регионалната дирекция на горите, Държавното горско стопанство „Родопи” в община Батак, на Областна администрация и на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
Комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитената местност с включени в нея номера на имоти от картата на възстановената собственост, режимите на проектната защитена местност и излезе със становище да бъде предложена за обявяване.
Предложената защитена местност „Храстовиден очиболец” покрива изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ) да е местообитание на застрашен и рядък растителен вид. Площта й, съгласно предложението ще бъде 344, 574 дка. Следва проекто-заповедта за обявяването й да бъде подписана от министъра на околната среда и водите, след което РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в кадастралната карта на град Батак.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка