Областният върна четири решения на съветниците от Септември

Област Пазарджик — 15 февруари, 2018 в 13:49 часа.

Областният управител Стефан Мирев върна за ново обсъждане Решения № 913, № 914, № 915 и № 916 на Общински съвет Септември, които бяха приети на проведено заседание на 7 февруари тази година. Така приетите решения са незаконосъобразни поради нарушение на правилата, установени с Правилника за организацията на дейността на Общински съвет Септември и взаимодействието му с общинска администрация.
Върнатите за ново обсъждане решения на влизат в сила и следва да бъдат разгледани от Общински съвет Септември в 14-дневен срок от получаване на Заповедта на областния управител.

Решение №913 касае избор на ВрИД Кмет на Кметство Семчиново за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Решение №914 касае вземането на кредит от банка в максимален размер от 1,5 млн. лева, с който да се изплатят просрочени задължения към доставчици.
Решение №915 касае отпускането на сумата от 33 000 лева за срок от седем години на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ-СЕПТЕМВРИ” ЕООД за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства.
Решение №916 касае разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Септември.Етикети: , , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка