Обществено обсъждане на проект за Общ устройствен план се проведе в Стрелча

Област Пазарджик — 1 септември, 2017 в 18:32 часа.

Общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Стрелча и екологичната оценка към него се проведе вчера в Младежки център на Стрелча.
Общият устройствен план е разработен на основание чл.125 от ЗУТ от ЕТ „АрхПро – Лъчезар Лалев“.
Общественото обсъждане беше открито от кмета на община Стрелча Стойно Чачов. Под формата на експозе, арх. Лъчезар Лалев разясни същността на изготвения предварителен проект, както и заложените идеи и подходите в него.
Г-жа Вили Дашинова – управител на фирмата, изготвила Доклада по екологична оценка на плана – „РЕКО инженеринг ЕООД”, представи основните параметри от него.
На общественото обсъждане присъстваха гл. архитект Николай Младенов, председателят на Общински съвет – Стрелча – Мария Станкова, експертите от РИОСВ – Пазарджик – Любка Фърцова и Верка Ничева, представителят на РЗИ – Пазарджик – инж. Петя Попова, представители на фирми и граждани.
Общият устройствен план определя общата структура на територията на общината, устройствените зони и режими на отделните й части с прогнозен период на действие – 2035 г.
Главната цел на ОУП на община Стрелча е създаването на оптимална териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за общината природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.
Целите и задачите произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в населените места, с възможности за реализиране на инвестиционни инициативи и осигуряване опазването на недвижимото културно наследствоЕтикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка