От officepa1@mail.bg: Ако няма промяна, следва протест на 92 000 учители

Област Пазарджик — 12 юли, 2017 в 13:57 часа.

Синдикат „Образование“ отправи писмо до министъра на здравеопазването, проф. Николай Петров, в което го информира за катализиране на социалното напрежение по повод на скандалната Наредба №4 от 24.10.2016г. за определяне на заболяванията, които застрашават живота на децата и учениците, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 86 от 01.11.2016г.
През месец ноември 2016г. работна група, във формат представители на МОН, МЗ и социалните партньори, се договори за промяна на чл. 5 от горецитираната наредба. С тази промяна не се накърнява авторитетът на българския учител и не се навяват помисли за корпоративни интереси на МЗ.
Ежегодните психотестове за почти 100 000 учители и директори струват поне 10 милиона лева. Нито образователната, нито здравната система имат готовност да поемат този разход, а учителските синдикати категорично няма да позволят педагогическите специалисти да плащат недоразумението на законотворците.
Вече осем месеца промяната в скандалната Наредба №4, поради незнайни причини, не се е случила. Нещо повече – дори няма предложен проект за промяна в сайта на Министерство на здравеопазването.
Синдикат „Образование“ покани министър Николай Петров на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на образованието.
В писмото се казва още:
„Уважаеми господин Министър,
В рамките на отличния социален диалог, който имаме с Министерство на образованието и науката, Ви молим да ускорите процедурата и своевременно, в рамките на седмица, да публикувате проект за промяна във въпросната наредба на Вашия сайт.
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ дълбоко цени сътрудничеството и партнирането с Министерство на здравеопазването и засега задържа желанието за искане на оставки и иницииране на протести на учителски синдикални организации от много български градове.
Българските учители не знаят каква е причината за осем месеца колебание на Министерство на здравеопазването. Става въпрос за промяна на две изречения в наредбата, които биха внесли спокойствие в системата.
Синдикат „Образование“ поиска от МОН да уведоми директорите на училища и детски градини да не прибързват с прегледите по Наредба №4, защото се чака, съгласувана вече, промяна. Крайно време е Министерство на здравеопазването да изпълни ангажимента, който пое на Отраслов съвет на МОН и МЗ през 2016г..
Уверявам Ви, че ако това не се случи в рамките на месец, то през септември ще последва протест на 92 хиляди учители и директори.“

Юлиян Петров
председател на СО „Подкрепа“Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка