Подписаха договор за ремонт на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в Стрелча

Област Пазарджик — 8 ноември, 2017 в 16:40 часа.

Днес между община Стрелча и Държавен фонд „Земеделие” бе подписан договор за отпускане на финансова помощ за изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на детска градина “Д-р Стайко Стайков“.
Стойността на проекта е 1 125 191,71 лв. с ДДС ще бъде финансиран по под мярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Дейностите по проекта предвиждат изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на детската градина, благоустрояване и озеленяване на дворно пространство, изграждане на детски площадки, изцяло ново оборудване на спални помещения и помещения за игра за децата, кухненски блок, медицински кабинет, перално помещение.
Проектът, който Община Стрелча ще реализира е част от социално отговорната политика на общината и част от управленската ни програма за задържане на младите семейства в общината. Защото именно грижата за младите хора и децата е основен приоритет в настоящия мандат и усилията ни са насочени към осигуряване на най-добри условия за учене и възпитание на подрастващите.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка