РИОСВ наложи санкции за над 62 хил. лв. на фирми и физически лица

Област Пазарджик — 8 март, 2018 в 06:10 часа.

Осем акта за установени административни нарушения и двадесет наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на над 62 000 лева са съставили през месеците януари и февруари експертите на РИОСВ.
За неизпълнение на условията от комплексно разрешително са съставени актове по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“АД и на „Свиком“АД. За това, че не поддържа в експлоатационна изправност съоръженията за отпадъчни води на свинекомплекса в с. Априлци, на „Свиком“АД е съставен акт и по Закона за водите. За друго нарушение на този закон – заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индувидуалните емисионни ограничения, акт е съставен и на „Биовет“ АД в Пещера. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на опасен отпадък, нерегламентирано съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в частен имот и неизпълнение на задължително предписание, са съставени актове на ЕТ„Благой Ангелов-Колорадо“ и на физическо лице от с. Варвара.
Продължават съвместните извънредни проверки на РИОСВ-Пазарджик с представители на жандармерията и полицията, за предотвратяване на незаконна сеч в резерват „Купена”. От началото на годината са проведени четири проверки. На нарушител от Пещера е съставен акт по Закона за защитените територии, задържани са 7 моторни триона и са унищожени на място 12 самара.
През януари и февруари, експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик са извършили 94 проверки в 68 обекта и издали 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 19 сигнала и 5 жалби.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка