Свободни работни места обявени в Бюрото по труда

Област Пазарджик — 15 февруари, 2011 в 12:04 часа.

Бюро по труда – Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15
Работни места за специалисти с висше образование:
1 психолог
9 лекар-ординатор
4 медицински фелдшер, за гр.Панагюрище, гр.Брацигово и гр. Ракитово
5 медицинска сестра
2 инспектор качество – входящ контрол, специалист „Технология на неорганичните и електрохимични производства”, с професионален опит, да владее писмено и говоримо английски или немски език, местата са за лица с трайни увреждания
1 организатор търговска зала, с опит като управител-ресторант, с английски език
1 възпитател в начален етап
1 продавач-консултант, с квалификация „агроном”, на четири часа, за с.Динката
3 технолог химични процеси, специалност „технология на неорганичните и електрохимични производства”, с професионален опит, да владее писмено и говоримо английски или немски език, местата са за лица с трайни увреждания
12 оператор дообработване на велпапе, със специалност „целулоза, хартия и опаковки”, компютърна грамотност, да владее писмено и говоримо английски или немски език, местата са за лица с трайни увреждания
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 счетоводител, с компютърни умения
1 настройчик на машини с цпу, с три години стаж по специалността, мястото е за лице с трайни увреждания
2 шлосер, със спец.”технология на машиностроенето”
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
2 финансов консултант
1 технолог облекло, с опит и владеене на английски или немски език
1 технолог облекло, с опит
30 шивач, с опит
1 окачествител, с опит
1 опаковчик, с опит
1 гладач, с опит
1 крояч, с опит
2 тапицер, с опит в мебелното производство
2 пицар
1 барман, с опит, с английски език
6 сервитьор
1 асансьорен техник
1 ел.монтьор кип и а , с опит
2 работник, отглеждащ зърнени култури
1 заварчик, с опит
1 хигиенист
1 шофьор, категория „с” и професионална квалификация „мотокарист”
1 хлебар, с професионална квалификация и стаж по специалността, мястото е за лице с трайни уврежданияЕтикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка