В община Пазарджик: Над 102 000 души имат право на вот в изборния ден

Снимка: "Дневник"

В Община Пазарджик са образувани 157 секции, от които 145 основни, 9 специализирани и 3 подвижни секции.

Извънредната епидемична обстановка в страната наложи за пръв път ръководителите на здравните заведения в Пазарджик, вкл. в ковид-отделенията, на местата за задържане под стража и в домовете за стари хора, да образуват такъв голям брой избирателни секции.

За избирателите  с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия са сформирани  2  подвижни секции. Едната е  с териториален обхват – гр. Пазарджик, с. Ивайло и  с. Црънча,  а другата– с. Хаджиево, с. Синитово и с. Говедаре.

32 избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, са включени да гласуват с подвижна избирателна кутия, предназначена за карантинирани/изолирани лица. Техният брой е, както следва:  в Пазарджик – 23 лица, в Црънча – 5, в Черногорово – 2 и в Юнаците – 2.

В образуваните секции в  Covid-отделенията в Пазарджик-в МБАЛ – Пазарджик“ АД, СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев“ ЕООД, МБАЛ „Пълмед“ ООД – клон МС „Здраве“  и МБАЛ „Хигия“ в избирателните списъци, предоставени от управителите на здравните заведения, са вписани общо 128 лица. Всички новоприети  в тези отделения ще могат да гласуват в изборния ден, тъй като секционната избирателна комисия може да ги дописва.

Гласоподавателите в общината, съгласно предварителните избирателни списъци, получени и обявени на определените от кмета места през месец февруари, са 102 877, което е с близо 2500 по-малко в сравнение с проведените парламентарни избори през 2017г.