Дежурно звено в Окръжна прокуратура-Пазарджик в деня на парламентарните избори

Архив

Дежурно звено в Окръжна прокуратура – Пазарджик във връзка с провеждане на Парламентарни избори 2021 г. на 03.04.2021 г. и 04.04.2021 г., с e-mail за контакт: [email protected] и състав, както следва:

                  

Име Телефони Дата Времетраене
Прокурори
1. Таня Мадина 034/408 226,

0885 882 863

03.04.2021 г. от 08:30 ч. до 13:30 ч.
2. Станка Димитрова 034/408 216 03.04.2021 г. от 13:30 ч. до 18:00 ч.
3. Васил Малинов 034/408 210,

0882 114 057

04.04.2021 г. от 7:00 ч. до 12:00 ч.
4. Живко Пенев 034/408 217 04.04.2021 г. от 12:00 ч. до 17:00 ч.
5. Недялка Попова 034/408 230 04.04.2021 г. От 17:00 ч. до края на изборния ден.