Директорът на РЗИ Пазарджик д-р Фани Петрова, проведе обучение на медицински специалисти от училища и детски градини

Снимка: РЗИ

Със съдействието на Общинска администрация – Пазарджик, в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе обучение на медицински специалисти от детски и учебни заведения от общини Пазарджик, Септември и Белово. Обучението се проведе във връзка с предстоящо изследване с антигенни тестове на педагогически и непедагогически персонал в сферата на образованието.

Обучител на срещата бе директорът на РЗИ Пазарджик – д-р Фани Петрова.

На медицинските специалисти подробно бе обяснен алгоритъмът на извършване на изследването. Напомнени им бяха задължителните противоепидемични мерки, които трябва да спазват при извършване на теста.

Обучения се проведоха от служители на РЗИ Пазарджик и по места, в Общини Панагюрище, Велинград и Пещера.

На медицинските специалисти се раздадоха 2031 броя антигенни теста по предварително изготвени списъци.