Доброволци възстановяват храм “Свето Възнесение” в село Алеко Константиново

Снимка: ФБ

Снимката показва резултата от труда на над 30 семейства от село Алеко Константиново, които се заеха да възстановят храм “Свето Възнесение”. С упоритост и постоянство те връщат облика на столетния храм, оставен да се руши, след като през 2007 година са свалени керемидите от покрива, под предлог, че църквата ще бъде ремонтирана.