Започва почистването на микросметищата в района на Велинград

От днес ще бъдат обходени вече картираните замърсени места на територията на Велинград. Това бе решено на днешното заседание на работната група за мониторинг и контрол на нерегламентираните замърсявания.

Най-напред ще бъдат почистени микросметищата. В тази дейност ще бъдат включени работещите по чл.9 и извозваща техника. Ще бъдат определени групи, които ще бъдат ангажирани с контрола на нарушителите и ще налагат съответните глоби по Закона на управление на отпадъците и по Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград.

Сигнали за нередности могат да бъдат подавани на горещия телефон към община Велинград: 0889/700 110

На следващата среща на работната група ще бъдат поканени представители на Областно пътно управление, РУП-Велинград, горските и ловни стопанства на територията на общината, за да се обсъдят мерките за почистване на отпадъците в горските територии и край пътищата.