Австрийски художници представят провокативно изкуство

Пазарджик — 4 юни, 2018 в 15:41 часа.

Художествена галерия „Станислав Доспевски”, представя адаптиран за залите на галерията проект „Абсурд – но не точно“ на четирима художници от Австрия. Хайде Ауфгевект, Йозеф Данер, Хюсеин Ишик и Георг Лебцелтер.
Художниците ще запознаят публиката с идеите си по време на откриването в залите на галерията, което ще бъде на 7 юни от 18.00часа.
В изложбата „Абсурд – но не точно“ те третират историите и митовете на настоящето и техния социален и медиен контекст. Оспорват и анализират тези естетически стандарти, както подсказва заглавието с провокативната си алогичност. По един подчертано отличителен начин художниците използват разнообразни техники – от традиционна рисунка и живопис до цифров печат, видео анимация и намеса в пространството. Макар и концептуално обединени, произведенията се обособяват в две тематични ядра: „Абсолютно риалити шоу“ и „На живо от ковчега ми“.
За изложбата си „Абсолютно риалити шоу“ артистите Хайде Ауфгевект, Йозеф Данер и Георг Лебцелтер създават ансамбъл от голямоформатни цифрови отпечатъци, включително върху витрините на първия етаж, като по този начин свързват галерията с общественото пространство извън нея. Тримата са основни артисти от отворения кръг ARGE EINWANDAUFBRUCH, в който художниците възприемат сътрудничеството си като работа в развитие, разширяема и адаптируема по отношение на съдържание и пространство. Изкуството, и преди всичко графиката, се използва като лаборатория за знаци и поетични акценти. Темите в произведенията им се пораждат от размишления върху „Сънят на разума“, проявен в нашата глобализирана медийна култура, и чудовищата, които той ражда.
Инсталацията на Хюсеин Ишик „На живо от ковчега ми“ се състои от голямоформатни рисунки и около 10 000 копия, някои от които цветни, лежащи на пода като безжизнени есенни листа. Тематично инсталацията третира съвременното хаотично състояние на света от гледната точка на плъх, живеещ в ковчег и предаващ „на живо“ картината, която обхващат очите му.
Творбата на Хюсеин Ишик засяга представата на Запада за Ориента – романтичното, екзотично изобразяване на ориенталския свят като един красив, безгрижен свят на изток и бруталната военна действителност в съвременния Ориент. По този начин клишето на западните изображения става видимо, приписваните характеристики и приетите истини се разобличават и очевидните неизбежности трябва да бъдат поставени под съмнение.
В Пазарджик изложбата ще остане до 7 юли 2018 г.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка