„Ви Арт“ с награда за инициативата „Един по – различен Великден“

Пазарджик — 6 декември, 2017 в 06:56 часа.

На проведената в София Годишна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси, фондацията получи награда от проведения конкурс за доброволческа инициатива на тема „Доброволчеството – умения за успех“ лично от изпълнителния директор Татяна Калканова. Инициативата „Един по – различен ден“ бе проведена в Дома за възрастни хора в с. Главиница през април тази година.
Конкурсът бе насочен към неправителствени организации, работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
• Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции
за участниците в доброволчески дейности
• Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност.
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка