Компостирането в регионалното депо е финансирано

Пазарджик — 13 февруари, 2018 в 14:32 часа.

На 15.02.2018г. (четвъртък) в 12:00 часа, в сградата на Министерство на околната среда и водите ще бъде подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG16M1OP002-2.002-0004, с наименование „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Полагането на подписите ще се извърши официално в присъствието на представители на седемте общини от област Пазарджик, които са бенефициенти по проекта.
Проектът е с обща стойност 19 693 675, 14 лв. и ще се изпълнява в срок до 35 месеца.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка