Премиерът е поканен да реже лентата на регионалното депо за отпадъци

Пазарджик — 19 септември, 2017 в 15:23 часа.

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи по реализацията на проект „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”, предвиден да обслужва девет общини от област Пазарджик, обединени в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, а именно – община Пазарджик, община Пещера, община Септември, община Батак, община Брацигово, община Лесичово, община Велинград, община Ракитово и община Белово, стана ясно от пресконференцията на общинското ръководство.
В момента е в ход подготовката и кандидатсването по процедура за компостиране и изграждане на сепарирараща инсталация, което е от изключителна важност за удължаването срока на ползване на вече изградената клетка.
Официалното откриване на депото ще бъде на 13 октомври от 11,00 часа. Покани са изпратени на министър – председателя Бойко Борисов, министъра на околната среда и водите Нено Димов и Изпълнителния директор на ПУДООС Ренета Колева.
——————————–
В рамките на проекта са изградени Клетка 1 за депониране на отпадъци и съпътстващата инфраструктура за нормалната експлоатация на обекта – входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, административно-битова сграда, други съоръжения като диги, басейн за филтрационни води, изгребна яма за битово-фекални води, подземен резервоар с води за противо-пожарни нужди, експлоатационен и контролен път, частично зелен пояс, като са предвидени и площи за разширение на депото с Втора клетка, а по време на експлоатацията на Клетка 1 ще се изграждат поетапно хоризонталните газови дренажи и газопроводите, които ще отвеждат депонийния газ до газосъбирателни станции, посредством които се осъществя връзката с Главния газопровод.
Собственик на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура е Община Пазарджик.
Обемът на депото (Клетка 1) е 827 102 m3 като брутен обем, а проектният капацитет на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура“, за дейността „Приемане и обезвреждане (депониране) на неопасни отпадъци от общини на област Пазарджик в клетка 1“ съгласно комплексното разрешително е определен на общо 590 327 тона.
Изпълнител на СМР за обекта е ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София, съгласно сключен договор с Община Пазарджик с рег. № 99-ЗОП-55/ 06.10.2015 г., като стойността на действително изпълнените СМР е 15 924 889,27 лева, като средствата за финансиране са осигурени от ПУДООС.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка