Тодор Попов е подал всички декларации по закон

Пазарджик — 16 април, 2018 в 18:10 часа.

Във връзка с твърдения на Антикорупционен фонд, че “г-н Тодор Попов няма подадени декларации по чл. 12, ал. 2 от ЗПУКИ”, Ви уведомяваме, че от влизане в сила на закона, г-н Попов е подал следните декларации пред ОбС – Пазарджик:
- Декларация Вх. № 3 от 10.01.2009 г. (по ЗПРКИ);
- Декларация Вх. № 113 от 30.04.2009 г. (по ЗПРКИ);
- Декларация Вх. № 64 от 10.11.2011 г. ( по ЗПУКИ);
- Декларация Вх. № 57 от 17.11.2015 г. ( по ЗПУКИ).
На страницата на Общински съвет – Пазарджик : http://www.obspazardzhik.com/ е достъпен Регистър за мандат 2015-2019 на подадените ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Информацията е от общинска администрация.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка