Ясни са формулите за разпределение на парите в образованието

Пазарджик — 14 февруари, 2018 в 13:57 часа.

Утвърдени са формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик/дете за бюджетната 2018 год. за общинските детските градини и училища. Формулите са приети единодушно след обсъждане с директорите на образователните институции. Новите моменти в съдържанието на формулите тази година са добавените, като основни компоненти ,,стандарт за институция“ и ,,стандарт за брой групи/паралелки“ и в същото време се запазва се компонентът ,,брой деца/ученици“.
За детските градини допълнителни компоненти по формулата са:
- резерв за непредвидени разходи;
- средства за логопедичен кабинет
- средства за детски градини на делегиран бюджет, отопляващи се с газ или течно гориво
`
За училищата допълнителни компоненти по формулата са:
- резерв за непредвидени разходи
- средства за училища, отопляващи се с течно гориво с брой ученици до 180, отдалечени от общинския център.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка