Община Пещера кандидатства за средства по проект „Патронажна грижа +”

Архив
Община Пещера кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на администрацията.
Целта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предивикателства, свързани с разпространението на COVID – 19.