Община Сърница получи като дарение оборудвана линейка от Центъра за спешна помощ в София

Община Сърница получидарение – оборудвана линейка от Центъра за спешна помощ в София. Това е още една крачка напред в усилията ни за подобряване на здравеопазването в общината
Припомняме, че жителите на родопската община вече разполагат с кислороден концентратор и обдишватели за мобилно оборудване и използване, които се прилагат при оказване на първа медицинска помощ на пострадали лица.
Медицинските уреди са дарени от „Интернешънъл Пауър Съплай”АД (IPS) и изпълнителният директор на дружеството Александър Рангелов, които са се решили на тази благородна постъпка водени от желанието да помогнат на хората от отдалечените и труднодостъпни места, каквито са и нашите населени места, да получат бърза и животоспасяваща медицинска помощ с необходимата апаратура.
Уредите бяха предоставени на местните лични лекари и екипите на спешната медицинска помощ в Сърница.