По 7 дела на Окръжен съд-Пазарджик са разпитани повече от 20 свидетели и направени над 5 експертизи

Архив

Новообразуваните наказателни дела от общ характер (НОХД) в Окръжен съд-Пазарджик са 59, съобщиха от Съда. По обвинителни актове делата са 52, оа станалите 7 са по внесени споразумения от прокурора.

През 2020 г. са образувани 7 дела с фактическа и правна сложност, с повече от 3-ма подсъдими, повече от 20 свидетели, с обем писмени доказателства над 3000 страници, с над 5 експертизи.

Общо през годината са разгледани 21 дела от този вид, по които са проведени множество съдебни заседания, разпитани са голям брой свидетели, изслушани са голям брой съдебни експертизи. Приключени са 10 такива дела.