Следобедна дрямка

Снимката е публикувана във фейсбук групата “Живая земля”