Установено е завишено съдържание на нитрати в питейната вода в село Смилец

РЗИ – Пазарджик публикува редовното си изследване за състоянието на питейната вода за населението на територията на областта. Пробите са взети в периода от 16 до 28 февруари в 14 населени места. Само тази, която е взета в село Смилец, община Стрелча показва отклонение от нормата. Отклонението е по химичен показател нитрати, установени са 92,6±5,0 mg/l, при норма 50 mg/l.

Представените 4 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, отговарят на изискванията. Изследвани са и 7 проби от минерални водоизточници, при които не са регистрирани отклонения от изискванията на Наредбата на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.