Христос Воскресе! Празник на вярата, надеждата и любовта…

Снимка: "Дарик"

Днес празнуваме възкресението на Исус Христос, победата на живота над смъртта. Евангелията разказват, че призори на третия ден от разпъването на Божия Син жени отиват към гроба, където е положено тялото, за да го помажат с благоуханните масла, които са приготвили още в петък. Гробът, изсечен в скала, се намира в градина близо до хълма Голгота – лобното Му място. Входа препречва огромен камък. Когато пристигат, намират камъка отместен, а гроба – празен.

Докато стоят в недоумение какво е станало, пред тях застават двама ангели, описани като “мъже с блестящи дрехи” (Евангелие от Лука, глава 24:4), които им казват:

Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тук, а възкръсна.

Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни хора, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.

Жените отиват да кажат на учениците. Апостолите не вярват – “тези думи им се видяха като празни приказки и не повярваха”, свидетелства Евангелие от Лука 24:11.

Там, пред празния гроб, възкръсналият Христос се явява на една от жените-мироносци – Мария Магдалина (Евангелие от Йоан 20:14-18), след това – на двама свои ученици (Евангелие от Лука 24:13-35), на останалите апостоли (Лука 24:36-49; Йоан 20:26-31). Пред виделите възкръсналия Господ и вече вярващи ученици Христос разяснява старозаветните писания, които предсказват, че “Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и че трябва да се проповядва покаяние и опрощаване на греховете в Негово име на всички народи, като се започне от Йерусалим” (Лука 24:46, 47).

Така добрата вест се разпространява от Йерусалим по целия свят, вестта, че:

Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. (Евангелие от Йоан 3:16, 17)

Източник: Offnews.bg