20 са условните присъди, постановени от Окръжен съд-Пазарджик през 2020 година

Архив

През 2020 година на съд са предадени 62 лица, от които са осъдени 48, съобщиха от Окръжен съд-Пазарджик. Едно от осъдените лица е непълнолетно, 2 лица са оправдани.

При 20 подсъдими е приложен института на условно осъждане; на до 3 години лишаване от свобода са осъдени 7 лица; над 3 до 10 г. – 7 лица; над 10 до 30 г. – 5 лица. Пробация е наложена на 7 подсъдими, на един подсъдим е наложено обществено порицание, 1 подсъдим е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба.

Еднo обвиняемo лице по НАХД е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. Общо 17 подсъдими от осъдените лица са сключили споразумение.