Позиция на синдикат „Образование“ по Закона за детето

Област Пазарджик — 3 май, 2012 в 12:46 часа.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ не приема тенденцията за разширяването на ролята и пълномощията на държавните институции и отнемането на същите от родителите, демонстрирана в проектозакона за детето.
Подобно на проектозакона за предучилищното и училищното образование, където се прокрадват нотки за изместване значението и авторитета на българското училище и българския учител, се вкарват нови субекти с недоказани възможности и неясни функции.
Училището като образователна институция е доказало ролята си на доминиращ образователен фактор, фактор, който жизнено се нуждае от обществено и институционално доверие, за да осъществи възпитателната си роля и системата би изгубила от изземване и разпиляване на отговорности.
Макар, че на образователната сцена се срещат много родители, които трудно се справят с възпитателната мисия към своите деца и са лош партньор на учителите в този процес, в Република България категорично не откриваме узрелите и ефективни държавни институции, които да са по – добрата алтернатива за деца и ученици.
Затова би била пагубна тази псевдозагриженост, която държавата се опитва да покаже с отнемане на родителски права в някои ситуации, в които може да се наложи някаква финансова санкция, но в никакъв случай не и отнемане на права.
Третирането на детето и ученика в ранната възраст като зрял субект, готов сам да взема решения за своята съдба, но да не носи отговорности, е една безкрайно хазартна и безплодна тенденция, която е обречена на провал.
Много родители прехвърлят своята отговорност на домашни учители или гувернантки, практика, която според синдиката е опасна, поради липсата на всякакъв контрол относно професионалните и лични качества на тази, набираща скорост, нова професия.
Синдикат „Образование“ ще продължи да предлага валидиране и контрол на тази „професия“.
Многобройните примери на лошо възпитание, агресивни прояви, липса на респект и уважение към родители и учители, са една засилваща се негативна тенденция, но единствените, които биха могли да противодействат на това, са родители, семейство и учители, работещи в екип.
Много са малки шансовете на обществото и институциите да се намесят положително в този процес. Обикновено се получава обратната реакция с безкрайните примери в медийния и реалния свят на нетолерантност, беззаконие, бездуховност и издигане в култ на пари и власт.
Затова и не най-доброто семейство е безкрайно по – добра алтернатива за детето от най – хубавия обществен дом или приют за деца, както и всяко училище възпитава по – добре от улицата.
Синдикат „Образование“ смята, че законите, свързани с образованието и съдбата на българските деца, не трябва да се използват за осъществяване на политически амбиции, а трябва единствено да гарантират най – доброто за нашите деца.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка